O školePoslání

„Vzděláváme k rozšíření Vašeho uplatnění na trhu práce a k obohacení Vašeho života.“Charakteristika

Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského byla zapsána do rejstříku školských právnických osob ke dni 1.9.2010. Od školního roku 2010/2011 vyučujeme podle moderního vzdělávacího programu

Mediální komunikace

Studiem vzdělávacího programu získáte teoretické znalosti a hlavně užitečné praktické dovednosti pro práci v žurnalistice.

Ale nejen v žurnalistice! V každé pracovní oblasti a na každé pracovní pozici, do jejíž náplně patří:Co nabízíme našim současným a budoucím studentům?


Samozřejmostí při studiu na naší škole jsou:


Naše škola má krátkou historii. Stavíme však na mnohaletých zkušenostech se vzděláváním mladých lidí i dospělých, které získal zřizovatel školy Akademie Jana Ámose Komenského Ostrava (www.ajak.eu).V roce 2017 jsme se stali spolupracující organizací velmi úspěšného projektu Týdny mediálního vzdělávání.
V rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách jej pořádala organizace Člověk v tísni. Vyučující VOŠ Jana Ámose Komenského navštívili základní a střední školy v našem regionu a diskutovali s žáky na vybraná mediální témata. Společným prvkem všech diskusí se stal aktuální problém šíření dezinformací a falešných zpráv (tzv. fake news).

Vzhledem k tomu, že projekt Týdny mediálního vzdělávání vyvolal poměrně značný zájem ze strany škol, médií
i odborné veřejnosti, podpořili jsme v červnu 2017 vznik platformy mediálního vzdělávání.

www.jsns.cz

Studentské noviny VOLUME
Studentská kamera VOŠ-TV
Studentské rádio VOŠ-RADIO
Studentská revue LOOKni